De toekomst van elektrisch rijden

De afgelopen jaren zien we steeds meer mensen die elektrisch gaan rijden. In Nederland ging dit in 2020 om ongeveer 3,2% van alle personenauto’s. Ten opzichte van 2019 is dit gestegen met bijna een hele procent. Dit betekent dat er verandering gaande is op het gebied van autorijden. In dit artikel nemen we je mee in de toekomst van elektrisch rijden. 

Klimaatverandering 

De wereld kampt met een groot probleem op het gebied van klimaatverandering. Deze wordt namelijk aangejaagd door CO2-uitstoot. Een groot deel daarvan is afkomstig vanuit verkeer. Klimaatverandering merken we doordat de temperatuur op aarde stijgt. De CO2-uitstoot zorgt namelijk voor een toename in broeikasgassen in de lucht. Mens, natuur en milieu ondervinden grote gevolgen door klimaatverandering. Om deze reden willen veel landen dit beperken.

De voordelen van elektrisch rijden 

Aan elektrisch rijden zitten een aantal voordelen. Om te beginnen is elektriciteit goedkoper dan brandstof. Thuis opladen is 50% goedkoper dan rijden op brandstof. Wanneer je openbaar laadt zal dit verschil kleiner worden. Je zou ook kunnen rijden op zelf opgewekte energie vanuit zonnepanelen. Daarnaast is het natuurlijk beter voor het milieu. Ze produceren geen fijnstof en stikstofoxiden en hebben minder CO-2 uitstoot. Dit geldt voor zowel het rijden als tijdens de productie van deze auto’s. 

Inzetten op elektrisch rijden

Een goede tactiek om klimaatverandering te beperken in de toekomst is door over te gaan op volledig elektrisch rijden. De uitstoot van een elektrische auto hangt wel af van de stroommix van een bepaald land, maar het blijft een goede manier om in ieder geval de CO-2 uitstoot vanuit het verkeer te verminderen. De Europese Unie wil zich daarom ook groot maken om de vergroting van het aandeel elektrische auto’s te realiseren. Ze willen dat er in 2030 minimaal 30 miljoen elektrische auto’s rijden op de Europese wegen. Op dit moment rijden er ongeveer 280 miljoen auto’s op Europese wegen. Dus 30 miljoen is nog maar een klein stapje in de goede richting. Wel gaan steeds meer automerken elektrische auto’s produceren. Er bestaat op dit moment al een breed aanbod aan merken en modellen. Zo kun je bijvoorbeeld elektrisch rijden in een Kia EV6 of een Hyundai IONIQ 5. Wij verwachten dat dit in de toekomst alleen maar uitgebreider zal worden.