Wat is Transport?

Dit is het verplaatsen van mensen, dieren en goederen van de ene locatie naar de andere. Met andere woorden, de actie van transport wordt gedefinieerd als een bepaalde beweging van een organisme of ding van een punt A (een plaats in de ruimte) naar een punt B. Dit kan via lucht, land spoor, weg, water, kabel , pijpleiding en ruimte. Het veld kan worden onderverdeeld in infrastructuur, voertuigen en operaties. Dit maakt handel tussen mensen mogelijk, wat essentieel is voor de ontwikkeling van beschavingen.

Waar bestaat het uit?


Transportinfrastructuur bestaat uit de vaste installaties, waaronder wegen, spoorwegen, luchtwegen, waterwegen, kanalen en pijpleidingen en terminals zoals luchthavens, treinstations, busstations, magazijnen, trucking terminals, tankdepots (inclusief tankdokken en tankstations) en zeehavens. Terminals kunnen worden gebruikt voor zowel de uitwisseling van passagiers als voor vracht en onderhoud. Voertuigen die op deze netwerken rijden, bestaan uit auto’s, fietsen, bussen, treinen, vrachtwagens, helikopters, waterscooters, ruimtevaartuigen en vliegtuigen. Operaties hebben te maken met de manier waarop de voertuigen worden bediend. Dit doet Transport & Lifting Twenthe.

Essentieel


Het personenvervoer kan openbaar of privé zijn, waar exploitanten lijndiensten aanbieden. Het goederenvervoer is gericht op containerisatie, hoewel bulktransport wordt gebruikt voor grote hoeveelheden duurzame artikelen. Dit speelt een belangrijke rol bij economische groei en globalisering, maar de meeste soorten veroorzaken luchtvervuiling en gebruiken grote hoeveelheden land. Hoewel het zwaar wordt gesubsidieerd door regeringen, is een goede transportplanning essentieel om het verkeer te laten stromen en stadsuitbreiding te beperken.

Unaniem


Wereldleiders erkende unaniem dat transport en mobiliteit centraal staan bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. In de afgelopen jaren zijn gegevens verzameld om aan te tonen dat de transportsector bijdraagt aan een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, en dat duurzame transporten dus zijn geïntegreerd in verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030. Met name die met betrekking tot voedsel, veiligheid en gezondheid, energie, economische groei en infrastructuur. Het halen van de doelstellingen op het gebied van duurzaam vervoer zal bijzonder belangrijk zijn. Ook hier denkt Transport & Lifting Twenthe mee.